Gratis levering in België & Luxemburg*
#TogetherWeJoy

Privacybeleid

IDENTITEIT VAN DE GEGEVENSBEHEERDER

De gegevensbeheerder is CAMPARI BENELUX, met maatschappelijke zetel te Metrologielaan 10, 1130 Brussel, België (btw BE0879829392).

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Je kan contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming (hierna de 'VGB') van CAMPARI BENELUX via gpdp.office@campari.com.

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Via www.aperolspritzfanshop.be verwerken wij persoonsgegevens die zowel direct als indirect herleidbaar kunnen zijn tot personen (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gesteld). DOELEN VAN DE VERWERKING De verwerking van persoonsgegevens door de Aperol Spritz Fanshop heeft een aantal doelen:

 • de uitvoering van de opdracht om je producten, te (laten) maken, (laten) bezorgen en (laten) betalen;
 • de optimalisatie van onze klantenservice;
 • het aanbieden van je persoonlijke omgeving op www.aperolspritzfanshop.be;
 • marketingdoeleinden, zoals je op de hoogte houden van onze promoties.

Om onze website en diensten te optimaliseren, verzamelen en gebruiken we verder statistische gegevens. Ook gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen.

ONTVANGERS OF CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Verstrekking aan derden

De Aperol Spritz Fanshop (Campari) werkt samen met partners om je een goed functionerende website aan te bieden, je rechtstreeks te kunnen benaderen voor marketingdoeleinden en om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren. Hieronder vindt je een oplijsting van de verschillende partijen waarmee wij samenwerken, en hun rol:

 • ● Operationeel: DistriMedia, Mifratel, Mollie, EMAKERS
 • Marketing: Google, Facebook, Instagram
 • Analyse: Google Analytics

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens worden uitsluitend binnen België verwerkt.

BEWAARPERIODE VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Bewaartermijnen

De eerder beschreven persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zo lang als nodig om je bestelling(en) af te ronden en/of andere beschreven doeleinden te vervullen. Daarna bewaren wij je gegevens, overeenkomstig met de richtlijn van de overheid, voor statistische doeleinden. De gegevens worden na deze termijn verwijderd, tenzij de fiscale bewaarplicht ons oplegt sommige van die gegevens langer te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens). De wettelijke bewaartermijnen kunnen variëren per land of regio. Wanneer je over een persoonlijke account beschikt op www.aperolspritzfanshop.be , maar je twee jaar niet hebt ingelogd of in die twee jaar tijd geen bestelling bij de Aperol Spritz Fanshop hebt gedaan, dan ontvang je van ons een e-mail met daarin de vraag of je je account wilt behouden of opheffen. Je kan natuurlijk altijd je persoonlijke account eerder opheffen, indien je dat wenst.

WETTELIJKE MAATSTAF VOOR DE VERWERKING

Rechtmatigheid van verwerking

De Aperol Spritz Fanshop (Campari) kan persoonsgegevens verwerken op basis van een van de volgende wettelijk vastgelegde punten:

 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk om vanuit de Aperol Spritz Fanshop te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Aperol Spritz Fanshop of van een derde;
 • je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Je kan je gegeven toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking niet aan.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Bij de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving stelt.

Dat betekent onder meer dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot de noodzakelijke persoonsgegevens;
 • wij eerst je toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en die maatregelen ook eisen van de leveranciers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je het recht hebt om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren, verwijderen of exporteren.

Neem voor het uitoefenen van je rechten contact op met de VGB via gpdp.office@campari.com.

RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Gegevensbeschermingsautoriteit

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens inzien, verwijderen en account opheffen

In je persoonlijke omgeving kan je je gegevens inzien en wijzigen. Ook kan je ons altijd vragen om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je bij ons een gegevensexport opvragen met daarin de persoonsgegevens die wij met je toestemming of in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gebruiken. Om misbruik te voorkomen zullen wij je dan altijd vragen om jezelf te identificeren.

Promoties per e-mail en andere reclame

Naast de informatie op deze website, kan het zijn dat de Aperol Spritz Fanshop je ook rechtstreeks benadert via andere kanalen waaronder social media en onze promoties per e-mail. Bij het plaatsen van een bestelling en/of het aanmaken van een persoonlijke account kan je jezelf ook expliciet toevoegen aan onze lijst van e-mailabonnees. Ook kan je jezelf alleen voor deze lijst inschrijven. Iedere promotionele e-mail bevat een link waarmee je jezelf vervolgens telkens kan afmelden. Hierna zal je onze promotionele e-mails niet meer van ons ontvangen.

Je persoonlijke account

Om eenvoudiger gebruik te maken van www.aperolspritzfanshop.be kan je jezelf registreren. Na deze registratie bewaren wij via de door je gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met je kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Je gebruikersnaam en de daaraan gekoppelde gegevens zal de Aperol Spritz Fanshop (Campari) niet aan anderen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, er een gerechtvaardigd belang bestaat of wanneer dit wettelijk verplicht is.

TOEPASSING VAN EEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMINGSTECHNIEK

De verzamelde persoonsgegevens worden niet verwerkt aan de hand van geautomatiseerde besluitvormingstechnieken.